Có 1 kết quả:

hēi xiōng tài yáng niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-throated sunbird (Aethopyga saturata)