Có 1 kết quả:

hēi xiōng má què

1/1

hēi xiōng má què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Spanish sparrow (Passer hispaniolensis)