Có 1 kết quả:

hēi yāo bīn yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Baird's sandpiper (Calidris bairdii)