Có 1 kết quả:

hēi sè sù

1/1

hēi sè sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) black pigment
(2) melanin