Có 1 kết quả:

hēi sè jīn shǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ferrous metals (i.e. iron, chromium, manganese and alloys containing them)