Có 1 kết quả:

hēi bèi

1/1

hēi bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 黑背[hei1 bei4]