Có 1 kết quả:

hēi tóu jīn chì què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-headed greenfinch (Chloris ambigua)