Có 1 kết quả:

hēi jǐng hè

1/1

hēi jǐng hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-necked crane (Grus nigricollis)