Có 1 kết quả:

hēi dǐng zào méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-faced laughingthrush (Trochalopteron affine)