Có 1 kết quả:

hēi dǐng qí méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-headed sibia (Heterophasia desgodinsi)