Có 1 kết quả:

hēi dǐng wā kǒu chī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hodgson's frogmouth (Batrachostomus hodgsoni)