Có 1 kết quả:

hēi dǐng má què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) saxaul sparrow (Passer ammodendri)