Có 1 kết quả:

hēi é shù què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) collared treepie (Dendrocitta frontalis)