Có 1 kết quả:

hēi tǐ fú shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

black body radiation (in thermodynamics)