Có 1 kết quả:

hēi xū xū

1/1

hēi xū xū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pitch dark