Có 1 kết quả:

hēi yuān

1/1

hēi yuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black kite (Milvus migrans)