Có 1 kết quả:

hēi xián

1/1

hēi xián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) kalij pheasant (Lophura leucomelanos)