Có 1 kết quả:

Qián dōng nán Miáo zú Dòng zú zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture in Guizhou, capital Kaili city 凱里市|凯里市