Có 1 kết quả:

Qián nán Bù yī zú Miáo zú zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qiannan Buyei and Miao autonomous prefecture in Guizhou, capital Duyun city 都勻市