Có 1 kết quả:

Qián xī nán Bù yī zú Miáo zú zì zhì zhōu ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧ ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄧ ㄗㄨˊ ㄇㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qianxinan Buyei and Miao autonomous prefecture in Guizhou, capital Xing'yi city 興義市|兴义市