Có 1 kết quả:

Qián yáng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qianyang former county in Huaihua county 懷化縣|怀化县[Huai2 hua4 xian4], Hunan