Có 1 kết quả:

mò bù zuò shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to keep silent