Có 1 kết quả:

Mò lā pí

1/1

Mò lā pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Merapi (volcano on Java)