Có 1 kết quả:

mò sòng fó hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

to chant the names of Buddha