Có 1 kết quả:

mò xǔ ㄇㄛˋ ㄒㄩˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to accept tacitly
(2) acquiescence