Có 1 kết quả:

mò xǔ

1/1

mò xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to accept tacitly
(2) acquiescence