Có 1 kết quả:

diǎn huǒ kāi guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

ignition switch