Có 1 kết quả:

diǎn hàn

1/1

diǎn hàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spot welding