Có 1 kết quả:

diǎn xiōng yā què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) spot-breasted parrotbill (Paradoxornis guttaticollis)