Có 1 kết quả:

diǎn cài

1/1

diǎn cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to order dishes (in a restaurant)