Có 1 kết quả:

diǎn guǐ huǒ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to stir up trouble in secret
(2) to instigate