Có 1 kết quả:

Yī xiàn

1/1

Yī xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yixian county in Huangshan 黃山|黄山[Huang2 shan1], Anhui