Có 1 kết quả:

dǎng bā gǔ

1/1

dǎng bā gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

drab, stereotypical Communist Party writing style