Có 1 kết quả:

dǎng shēn ㄉㄤˇ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) poor man's ginseng (Codonopsis pilosula)
(2) codonopsis root (used in TCM)