Có 1 kết quả:

dǎng yuán

1/1

dǎng yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) political party member
(2) CL:名[ming2],位[wei4],個|个[ge4]