Có 1 kết quả:

dǎng zhèng jī guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(Communist) Party and government organizations