Có 1 kết quả:

dǎng pài jí huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

party meeting