Có 1 kết quả:

àn rán xiāo hún

1/1

Từ điển Trung-Anh

overwhelming sadness (idiom); sorrow at parting