Có 1 kết quả:

dǐng xīn

1/1

dǐng xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to innovate