Có 1 kết quả:

dǐng shèng qī

1/1

dǐng shèng qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flourishing age (of the ceremonial tripod)
(2) golden age