Có 1 kết quả:

gǔ lì

1/1

gǔ lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to encourage