Có 1 kết quả:

gǔ bǎn

1/1

gǔ bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clapper-board