Có 1 kết quả:

gǔ fēng lú

1/1

gǔ fēng lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a blast furnace (in modern times)
(2) a draft assisted furnace for smelting metals