Có 1 kết quả:

gǔ diǎn zi

1/1

gǔ diǎn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) drum beat
(2) rhythm