Có 1 kết quả:

shǔ xíng bān zhěn shāng hán

1/1

Từ điển Trung-Anh

murine typhus