Có 1 kết quả:

shǔ yào

1/1

shǔ yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rat poison