Có 1 kết quả:

yòu shā

1/1

yòu shā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tiger shark