Có 1 kết quả:

bí zhōng gé

1/1

bí zhōng gé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nasal septum