Có 1 kết quả:

bí kǒu bù fèn

1/1

bí kǒu bù fèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

muzzle