Có 1 kết quả:

bí yān

1/1

bí yān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nose and throat