Có 1 kết quả:

bí sè

1/1

bí sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a blocked nose